AD(Optional)
Adressater
3 MESSAGETYPE
Telegramtype
7 AIRCRAFT IDENTIFICATION
Luftfartøjets identifikation

8 FLIGHT RULES
Flyveregler

TYPE OF FLIGHT
Flyvningens art

9 NUMBER
Antal

TYPE OF AIRCRAFT
Luftfartøjets type

WAKE TURBULENCE CAT "Wake turb. kategori"
10 EQUIPMENT
Udstyr

13 DEPARTURE AERODROME
Startsted

TIME
Afgangstidspunkt


15 CRUISING SPEED
Marchfart


 
LEVEL
Marchhøjde


ROUTE
Flyvevej

16 DESTINATION
Bestemmelsessted:

TOTAL EET
Beregnet tidsforbrug

ALT. AERODROME
Alternativ flyveplads

2ND ALT. AERODROME
2. Alternative flyveplads

18 OTHER INFORMATION (0=empty)
Andre oplysninger(0=ingen)


SUPPLEMENTARY INFORMATION
Supplerende oplysninger
19 ENDURANCE
AktionstidPERSONS ON BOARD
Personer om bordEMERGENCY RADIO
NødradioudstyrUHF VHF ELT
 
SURVIVAL EQUIPMENT
Redningsudstyr

POLAR
Polar
DESERT
Ørken
MARITIME
Maritimt
JUNGLE
Jungle
 
JACKETS
Veste

LIGHT
Lys
FLUORES
Fluorescens
UHF VHF
 
DINGHIES
Redningsflåder
Number
Antal
CAPACITY
Kapacitet
COVER
Overdækket
COLOUR
Farve
       
AIRCRAFT COLOR AND MARKINGS
Luftfartøjets farve og kendingstegn

REMARKS
Bemærkninger:

EMAIL(Optional)
Email:

TELEPHONE
Tel:

PILOT-IN-COMMAND
Fartøjschef

FILED BY
Indleveret af: