Stat
 
Flyveplan 2012

Vigtig info vedr. nyt flyveplansformat ICAO FPL 2012

Den 15. november 2012 blev det nye flyveplansformat taget i brug. Det betyder at der er betydelige ændringer til den måde du filer din flyveplan på.

Bemærk bl.a. følgende ændringer:

• S i felt 10a dækker nu over VHF RTF, ILS og VOR (ADF er altså ikke længere en del af standard-udstyret). • Hvis du bruger ZZZZ i Departure/Destination aerodrome, er det ikke længere tilstrækkeligt at skrive et stednavn i felt 18 i DEP/DEST switch. Fremadrettet skal der også stå en position eller evt. en pejling.
• Switches i felt 18 har nu en fast rækkefølge som de skal stå i.
• RNAV angives med R i felt 10a, men skal præciseres yderligere i PBN switch i felt 18. Dette er blot nogle af de mange ændringer der er, men det er vigtigt at du læser de vejledninger og AIC’er der handler om det nye flyveplansformat, hvor alle ændringer står beskrevet.

Der er links til dokumenterne her neden under.
AIC B 33/12. Ændring af indhold og format af ICAO flyveplan (FPL 2012)
AIC A 03/12. Implementation of changes to the ICAO Flight Plan requirements and form (FPL 2012)
Vejledning vedrørende flyveplaner og ATFM TACT-meldinger
ICAO DOC 4444 – Appendix 2 Flight Plan
Eurocontrols guide til felt 10 (udstyr) og felt 18 (andre informationer)
Eurocontrols guide til felt 10 (udstyr) og felt 18 (andre informationer) – Mobil

KLIK og gå videre til FPL-formularen